Dịch vụ chụp hình sự kiện của techfilm bao gồm những gì ?

Dịch vụ chụp hình sự kiện của TechFilm bao gồm các hoạt động sau:
– Tư vấn trước sự kiện: TechFilm sẽ tiến hành tư vấn về các yêu cầu của khách hàng, định dạng hình ảnh, không gian chụp, số lượng khách mời và các chi tiết khác liên quan đến việc chụp hình sự kiện.
– Chụp hình sự kiện: TechFilm sẽ tiến hành chụp hình toàn bộ hoặc một phần của sự kiện, bao gồm các hoạt động như chụp hình chính, chụp hình khán giả, chụp hình không gian, chụp hình các chi tiết quan trọng, v.v.
– Sửa đổi và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành việc chụp hình, TechFilm sẽ sửa đổi và chỉnh sửa hình ảnh để tạo ra các bức ảnh chuyên nghiệp và ấn tượng.
– Cung cấp ảnh đầy đủ: Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, TechFilm sẽ cung cấp một số lượng ảnh đầy đủ và chất lượng cao cho khách hàng.
– Dịch vụ hậu mãi: Sau khi cung cấp các bức ảnh, TechFilm sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và chia sẻ các bức ảnh đó, giải đáp các câu hỏi và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến ảnh.

Dự án mới