Dịch vụ quay phim sự kiện của Techfilm bao gồm những gì

Dịch vụ quay phim sự kiện của Techfilm bao gồm các hoạt động sau:
– Chuẩn bị trước sự kiện: Trước khi sự kiện diễn ra, Techfilm sẽ tiến hành tìm hiểu về sự kiện, địa điểm tổ chức, thời gian diễn ra, số lượng khách mời, chủ đề, định dạng video, v.v. để chuẩn bị kịch bản và thiết bị phù hợp.
– Quay phim: Techfilm sẽ tiến hành quay phim toàn bộ hoặc một phần của sự kiện, bao gồm các hoạt động như quay phim chính, quay phim khán giả, quay phim không gian, quay phim các chi tiết quan trọng, v.v.
Sửa đổi và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành việc quay phim, Techfilm sẽ sửa đổi và chỉnh sửa video để tạo ra một bản phim chuyên nghiệp và ấn tượng.
– Cung cấp video đầy đủ: Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, Techfilm sẽ cung cấp một bản video đầy đủ và chất lượng cao cho khách hàng.
– Dịch vụ hậu mãi: Sau khi cung cấp bản video, Techfilm sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và chia sẻ bản video đó, giải đáp các câu hỏi và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến video.

Dự án mới